สร้าง พระ ตาม สั่ง โรง หล่อ พระ โรงหล่อ โรงหล่อพระ  สร้างพระ  ปั้นพระ  พระประธาน  พระใหญ่  พระพุทธรูป  เททอง  หล่อพระ ประติมากรรม  งานปั้น  เกจิ  เกจิอาจารย์  พระ  พระอาจารย์  ศิลปะ  ศิลป์  อีสาน  อีสานตอนบน ตะวันออกเฉียงเหนือ  อุดรธานี ทองเหลือง สำริด พุทธปฏิมา พุทธศิลป์

ข้อมูลทั้งหมด สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท โรงปั้นพระอุดรธานี จำกัด ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

Copyright © 2016, Rong Pun Phra Udon Thani Co., Ltd. All Rights Reserved.