ประโยชน์ของการสแกนแบบ 3 มิติ

กระบวนการสแกนแบบ 3 มิตินั้นส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ลูกค้าต้องการให้งานออกมาเหมือนกับต้นแบบที่มีอยู่แล้วให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูป, พระสงฆ์, บุคคลสำคัญ รวมไปถึงสิ่งของต่าง ๆ สามารถย่อ-ขยายขนาดให้มีขนาดเล็กหรือใหญ่กว่าต้นแบบได้ตามต้องการ เช่น การสร้างพระพุทธรูปบูชาขนาดหน้าตักต่าง ๆ ที่สแกนจากองค์พระประธานโบราณของวัด เป็นต้น

ความสามารถของการสแกน 3 สามมิตินี้ คุณจะมั่นใจได้ว่าผลงานที่ออกมานั้นเหมือนกับต้นแบบและการทำงานจะสะดวก รวดเร็วกว่าการปั้นงานแต่ละขนาดด้วยมือ อีกทั้งยังไม่ต้องเสียเวลาแก้ไข ปรับแบบงานแต่ละขนาด

ประโยชน์ของการสแกนแบบ 3 มิติ

กระบวนการสแกนแบบ 3 มิตินั้นส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ลูกค้าต้องการให้งานออกมาเหมือนกับต้นแบบที่มีอยู่แล้วให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูป, พระสงฆ์, บุคคลสำคัญ รวมไปถึงสิ่งของต่าง ๆ สามารถย่อ-ขยายขนาดให้มีขนาดเล็กหรือใหญ่กว่าต้นแบบได้ตามต้องการ เช่น การสร้างพระพุทธรูปบูชาขนาดหน้าตักต่าง ๆ ที่สแกนจากองค์พระประธานโบราณของวัด เป็นต้น

ความสามารถของการสแกน 3 สามมิตินี้ คุณจะมั่นใจได้ว่าผลงานที่ออกมานั้นเหมือนกับต้นแบบและการทำงานจะสะดวก รวดเร็วกว่าการปั้นงานแต่ละขนาดด้วยมือ อีกทั้งยังไม่ต้องเสียเวลาแก้ไข ปรับแบบงานแต่ละขนาด

ตัวอย่างภาพการสแกนแบบ 3 มิติ

ลำดับขั้นตอนของการสแกนแบบ 3 มิติ

ขั้นตอนการสแกนจะเป็นขั้นตอนแรกสุด ระบบจะประมวลผลการสแกนให้อยู่ในรูปโมเดล 3 มิติ แล้วจึงจะทำการพิมพ์แบบ 3 มิติ สำหรับงานขนาดเล็ก เช่น พระกริ่ง, พระขนาดหน้าตัก 2 นิ้ว เป็นต้น การพิมพ์แบบ 3 มิติสำหรับงานขนาดกลาง เช่น พระขนาดบูชาขนาด 12 นิ้ว งานประติมากรรมรูปเหมือนขนาดเท่าคนจริง เป็นต้น หรือนำไปแกะโฟม CNC สำหรับงานที่มีขนาดใหญ่ เช่น พระประธานขนาดหน้าตัก 90 นิ้ว รวมไปถึงงานที่มีขนาดใหญ่กว่านั้น เป็นต้น

ผลงานโรงปั้นพระอุดรธานี
ผลงานโรงปั้นพระอุดรธานี
ผลงานโรงปั้นพระอุดรธานี
ผลงานโรงปั้นพระอุดรธานี
ผลงานโรงปั้นพระอุดรธานี
ผลงานโรงปั้นพระอุดรธานี
ผลงานโรงปั้นพระอุดรธานี
ผลงานโรงปั้นพระอุดรธานี
ผลงานโรงปั้นพระอุดรธานี
ผลงานโรงปั้นพระอุดรธานี
ผลงานโรงปั้นพระอุดรธานี
ผลงานโรงปั้นพระอุดรธานี
โรงปั้นพระอุดรธานี


333 หมู่ 10 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

เปิดวันจันทร์ - วันเสาร์ : 8.00 - 17.00
หยุดทุกวันอาทิตย์

โทรศัพท์ 089-618-7393

ติดตามเราได้ที่
© 2016-2024 Rong Pun Phra Udon Thani Copyright. All rights reserved.